Jag skrev "Kraften i ditt självledarskap” i 2018 och i 2022 skrev jag boken ”Framtiden behöver dig!”. Både böckerna bygger på mina erfarenheter som transformationscoach, min egen livsresa och allt utförskande som jag har gjort under de senaste 12 åren. Nyckelområden i min holistiska coachingsprocess är tillhörighet, autenticitet och meningsfullhet. Syftet med mina böcker är att utmana läsarens tankar och att skapa en större förståelse för hur ens mentala självbild ligger till grund för alla möjligheter och resultat i livet. 

 

Utöver att driva denna plattform, jobbar jag som coach / mentor i skolvärlden. Det har stärkt mig ännu mer i övertygelsen att utveckling kräver en miljö där alla kan uppleva känsla av tillhörighet. För bara på så sätt kan vi skapa en trygg bas för vidare utveckling, både kunskapsmässigt och som individer. Bara utifrån en känsla av tillhörighet kan vi, med hjälp av en växande autenticitet, möta livet och skapa mening och mervärde för helheten som vi alla tillhör.

Jon Carnesten

No box, no limits!